كل عناوين نوشته هاي محمد رضا عبدالرحيمي

محمد رضا عبدالرحيمي
[ شناسنامه ]
سکوي قهرماني استان خوزستان ...... يكشنبه 92/10/29
آغاز اردوي تيم هانمادانگ و پومسه ماهشهردر سالن فنون شرقي ...... چهارشنبه 92/10/18
جلسه دوم تمرينات مسابقات قهرماني کشوردر اهواز ...... سه شنبه 92/6/12
دعوت کرمي وباقري به اردوي تيم ملي ...... سه شنبه 92/6/12
انتخاب استاد جنامي بعنوان مربي تيم نونهالان استان ...... سه شنبه 92/6/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها