سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

پس از برگزاری انتخابی در رشته های هانمادانگ و پومسه ، از تاریخ 17/10/92  اردوی تیم هانمادانگ و پومسه شهرستان در سالن فنون شرقی زیر نظر استاد رضایی مسئول کمیته هانمادانگ شهرستان آغاز گردید و این اردو به مدت زمان 10 روز برگزار می شود و هنرجویان منتخب زیر نظر مسئول کمیته به تمرین می پردازند .

به امید موفقیت تیم

 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 92/10/18 توسط محمد رضا عبدالرحیمی

اسلایدر